VEČKRATNA UPORABA

Na trgu osebne varovalne opreme (OVO) tekmujeta dve filozofiji. 

1. Prevladuje ta, ki zagovarja OVO za enkratno uporabo. Nanjo še prisega večina uporabnikov tako v državnem kot v privatnem sektorju, saj njena uporaba, razen koša za odpadke, ne zahteva nobenega dodatnega angažmaja. Izdelek odpremo, sledi uporaba, po uporabi pa izdelek zavržemo. Postopek je enostaven in preprost. A je hkrati del dosedanjega, z vidika narave in virov nevzdržnega modela prihodnosti. Na nedoslednost opozarja paradoksna situacija: večina uporabnikov pri procesiranju predvidi in potrebuje pralni servis za ostalo uporabljeno opremo (delovna oblačila, posteljnina, brisače,...), ne pa tudi za OVO, ki bi jo lahko brez težav vključili v očiščevalni proces, s čimer bi ji omogočili večkratno uporabo.  

2. Druga filozofija v središče postavlja OVO za večkratno uporabo. S tem se pridružuje trajnostnem razumevanju razvoja in paradigmi ponovne uporabe ter kroženja, kar v perspektivi razvija navezanost na izdelek. V kontrastu z OVO za enkratno uporabo, OVO za večkratno uporabo terja od uporabnika, da opremo odloži v za ta namen primerno mesto (koš za umazano perilo), poskrbi za njeno pranje, sušenje in ponovno distribucijo. Gre za proces poznan vsakomur. Utečen desetletja.  

OVO za večkratno uporabo naslavlja 4 strateške izzive današnjega časa:
1. Finančni vidik. Nakup OVO za večkratno uporabo se ekonomizira že na kratek rok.  
2. Kreiranje in zagotavljanje delovnih mest ter vlaganje v raziskave in razvoj v Sloveniji. 
3. Strateška avtonomnost in fleksibilnost pri proizvodnji in distribuciji OVO. 
4. Ekološki in trajnostni vidik. OVO za enkratno uporabo je obravnavana kot nevaren odpadek.  

Skozi celoten proces od proizvodnje do uničenja velik potrošnik naravnih virov. Drag. Velik obremenjevalec okolja.  OVO za večkratno uporabo se po izteku življenjskega cikla, oprana, odvrže kot splošen odpadek. Zaradi njene dolge funkcijske dobe in praktično neomejenega roka trajanja jo lahko okarakteriziramo kot trajnostni produkt. 

Na OVO za večkratno uporabo trenutno prisega avantgarda v državnem in privatnem sektorju. Tisti, ki razumejo, da so naravni resursi in finančna sredstva omejeni. 

Bodi avantgarda in uporabljaj OVO by BTT tekstil.