OPAKOVANÉ POUŽITÍ

Na trhu s osobními ochrannými prostředky (OOP) soupeří dvě filozofie.

  1. První, OOP k jednorázovému použití, převládá. Následuje ji většina uživatelů OOP jak veřejného tak privátního sektoru, neboť její používání nevyžaduje, kromě koše na odpadky, další angažovanost. Výrobek vyjmeme z obalu, následně použijme, a poté zlikvidujeme. Tento postup nabízí snadné řešení, zároveň ale podporuje model neudržitelného vývoje, který trvale zatěžuje přírodu a její zdroje. Paradoxně však mnozí tito uživatelé používají prádelnu pro ostatní výbavení (pracovní oděvy, lůžkoviny, ručníky,...). Snadno by tak mohli do procesu praní začlenit také OOP a tím umožnit jejich opakované použití.
  2. Druhá filozofie je založena na principu opětovného použití a oběhu, pochopení udržitelnosti vývoje a vztahu k výrobku. Na rozdíl od jednorázových OOP vyžaduje opakovaně použitelné OOP ze strany uživatele, aby použité OOP odložil, k tomuto účelu připraveného koše, postaral se o vyprání a následnou distribuci. Podobný postup, jaký praktikujeme v domácnosti.  

Princip opakovaně použitelných OOP oslovuje 4  strategické výzvy dneška:

  1. Finanční hledisko. Investice do nákupu výrobku pro opakované použití se zaplatí již v krátkém termínu.
  2. Vytváření a zajišťování pracovních míst a investice do výzkumu v rámci EU. 
  3. Strategická autonomie a flexibilita při výrobě a distribuci ochranné výbavy.
  4. Ekologické a udržitelné hledisko. Výrobky určené k jednorázovému použití musí být po použití odstraněny jako nebezpečný odpad. Jsou také velkými spotřebitely přírodních zdrojů a znamenají tak velkou zátěž pro životní prostředí. Výrobky pro opakované použití se po skončení životního cyklu vyhodí jako běžný odpad. Vzhledem k dlouhé funkční životnosti a prakticky neomezené době trvání je můžeme považovat za udržitelné.

Stoupencem opakovaně použitelné OOP je v současnosti avantgarda ve veřejném i soukromém sektoru. Jsou to ti, kteří chápou, že přírodní a finanční zdroje nejsou neomezené. 

Buďte i Vy avantgardní a používejte OOP by BTT textil.