Opakovaně použitelné ochranné prostředky

Na trhu s osobními ochrannými prostředky (dále jen OOP) soupeří dvě filozofie:
1. použití jednorázových OOP, dává přednost většina uživatelů OOP veřejného i privátního sektoru, protože jejich používání nevyžaduje kromě koše na odpadky, žádnou další aktivitu. Výrobek vyjmeme z obalu, použijme a poté zlikvidujeme. Snadné řešení, které však podporuje model trvale neudržitelného rozvoje, zatěžujícího přírodu a její zdroje. Paradoxně však mnozí uživatelé jednorázových OOP využívají prádelnu pro praní pracovního nebo hygienického materiálu jako jsou pracovní oděvy, lůžkoviny, ručníky apod. Snadno by tak mohli do procesu praní začlenit také OOP a tím umožnit jejich opakované použití.

2. je založen na principu opětovného použití a oběhu OOP, tzn. pochopení principu udržitelného rozvoje a vztahu k výrobku. Na rozdíl od jednorázových OOP vyžadují opakovaně použitelné OOP ze strany uživatele jistou péči, která mu ovšem zajistí komfort bez zbytečného opakovaného vynakládání finančních prostředků. Opakovaně použitelné OOP se jednoduše vyperou s ostatním prádlem. 

Princip opakovaně použitelných OOP oslovuje 4  strategické výzvy dneška:
1. Finanční hledisko - investice do nákupu výrobku pro opakované použití se brzy vrátí
2. Vytváření a zajišťování pracovních míst a investice do výzkumu v rámci EU 
3. Strategická autonomie a flexibilita při výrobě a distribuci ochranné výbavy 
4. Ekologické a udržitelné hledisko. Jednorázové OOP musí být po použití zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Jejich výroba představuje velkou zátěž pro životní prostředí. Výrobky pro opakované použití se po skončení životního cyklu vyhodí jako běžný odpad. Vzhledem k jejich dlouhé životnosti je můžeme považovat za udržitelné výrobky budoucnosti.
Stoupencem opakovaně použitelné OOP je v současnosti avantgarda ve veřejném i soukromém sektoru. Jsou to ti, kteří chápou, že přírodní a finanční zdroje nejsou neomezené. 

Buďte i Vy avantgardní a používejte OOP od BTT textil!